Loading

Вашата кошничка е празна Άδειο Καλάθι

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Изјава за приватност и заштита на личните податоци

 

Добредојдовте во Domino's Pizza Macedonia (www.dominos.mk). Domino’s ги почитува личните податоци на секој посетител на веб-страницата www.dominos.mk .

Оваа изјава (наведена како Изјава за приватност и заштита на личните податоци во понатамошниот текст „Изјава“) јасно објаснува како ги обработуваме личните податоци што ги собираме од вас и/или ни ги давате.

Ве молиме прегледајте ја оваа Изјава за приватност и заштита на лични податоци („Изјава“) за да дознаете повеќе за информациите што можеме да ги собереме за вас преку оваа веб-страна и како ги собираме, складираме, користиме, споделуваме и заштитуваме информациите/личните податоци што ги добиваме .

 

Генерално:

  1. Domino’s ги чува личните податоци што сте ги дале со пополнување на соодветните полиња во формуларот за електронско најавување што ќе се користат во контекст на различни кампањи и/или билтени што може да циркулираат од време на време.
  2. Во согласност со обврската да ја заштитиме доверливоста и приватноста на информациите што ни се доверени од нашите клиенти, со ова се обврзуваме да ги заштитиме и користиме личните податоци што се собираат или онлајн преку оваа веб-страница или по комуникација/соработка со трети лица.

 

По регистрацијата ги чуваме во нашата евиденција и ги обработуваме следните податоци:

Задолжителни податоци:

• Име

• Адреса

• Е-пошта

• Мобилен телефон

• Информации за фактура кога се бара издавање на фактура.

Факултативни податоци:

3. Доминос добива само лични податоци кои се доброволно дадени од вас со цел да ги задоволи вашите барања, да обезбеди информации за производите и услугите и да ве услужи на најдобар начин. Секогаш кога ќе се побараат дополнителни информации, ќе бидете соодветно известени.

 

Во детали:

 

1. Собирање и цел на користење на лични податоци

Собирањето лични податоци се врши само ако доброволно изберете да ги обезбедите - на пример, ако комуницирате преку е-пошта или ако се регистрирате како клиенти на производите и услугите на Domino’s.

Употребата на производите и услугите обезбедени од www.dominos.mk , вклучително и обезбедувањето услуги за онлајн нарачки на производите на Domino’s, бара да се обезбеди можност за комуникација со вас. Затоа, при регистрација на веб-страницата www.dominos.mk , потребно е да ги пријавите вистинските лични податоци кои ќе ги побараме, како што се утврдени погоре.

Со вашата регистрација на услугите обезбедени од www.dominos.mk вие се согласувате и за складирање и користење на вашите лични податоци, согласно оваа Декларација. Дозволено ни е да ги обработуваме вашите лични податоци, со цел да обезбедиме персонализирани услуги, согласно законот (член 6(1б) од Регулативата (ЕУ) 2016/679). Вашите лични податоци не се користат за други цели, освен за она што е опишано во оваа Декларација, освен ако добиеме ваша претходна дозвола, или освен ако нешто такво е потребно или дозволено со закон.

Целта на собирањето, користењето и обработката на вашите лични податоци е (а) да се обезбедат услугите и производите што ги барате преку веб-страницата, за чиешто примање е потребна нивна употреба или/и процесирање, на пр. онлајн нарачки и последователно спроведување на договорните обврски, со цел извршување, испорака и фактурирање на нарачките под најдобри услови и на најефикасен начин, (б) промоција на производите и услугите обезбедени од Domino's и особено преку www. dominos.mk , (в) обезбедување на персонализирани услуги и олеснување на процесот на нарачки, со цел олеснување на корисникот и/или обезбедување дека содржината на веб-страницата е претставена на најефикасен начин за вас и вашиот компјутер.

Domino’s собира „чувствителни“ лични податоци само кога вие доброволно ги нудите тие податоци или кога овие податоци се потребни или нивното собирање е дозволено со закон. Ве советуваме да се воздржите од обезбедување чувствителни податоци, освен ако тоа е потребно за да се обезбедат лични податоци или ако со ова се согласувате со користењето на овие податоци од Domino’s за негови цели.

Доминос може да побара од вас да му дадете одредени лични податоци за да ви испрати информативни пораки поврзани со производи и услуги или/и поврзани понуди и објави. Доминос може исто така да побара ваша дозвола за одредена употреба на вашите лични податоци и вие може да се согласите или да ги одбиете овие употреби. Ако сакате одредени услуги или комуникации, како што е електронски билтен, ќе можете да се отпишете од релевантната листа на примачи во секое време следејќи ги упатствата вклучени во секоја комуникација. Ако одлучите да се откажете од услуга или комуникација, ќе се обидеме да ги избришеме вашите податоци што е можно поскоро, иако можеби ќе ни треба малку време или/и информации пред да можеме да го обработиме вашето барање.

 

  1. Пристап до лични податоци и права

Доколку сакате, можете во секое време да побарате да се информирате за вашите лични податоци што ги чуваат Domino's, нивните примачи, целта на нивното одржување и обработка, како и нивна измена, корекција или бришење, со испраќање е-пошта до адреса [email protected]  од е-маил адресата што ја пријавивте. Вие исто така имате право да ги прегледате вашите лични податоци што ги одржуваме и, генерално, да го искористите секое право предвидено со законот за заштита на личните податоци.

Личните податоци што ги откривате на Domino’s преку www.dominos.mk  или за време на вашата регистрација или во подоцнежна фаза, се собираат, користат и обработуваат во согласност со важечките одредби за заштита на личните податоци. Конкретно, согласно одредбите од Законот 2472/1997 и Законот 3471/2006, како што е во сила, како и новата европска општа регулатива за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679 и Директивата 95/46/ЕЗ, поврзани со за заштита на личните податоци.

 

Детално, ги задржувате следните права:

Право да знаете за вашите лични податоци: на ваше барање, ќе ви обезбедиме информации за личните податоци што ги чуваме за вас.

Право на корекција и пополнување на вашите лични податоци: Доколку не известите, ќе ги исправиме сите неточни лични податоци што се однесуваат на вас. Доколку не известите, ќе пополниме нецелосни податоци, под услов овие податоци да се неопходни за целите на обработката на вашите податоци.

Право на бришење на вашите лични податоци: на ваше барање, ќе ги избришеме личните податоци што ги чуваме за вас. Сепак, некои конкретни податоци ќе бидат избришани само по одреден период на задржување, на пример затоа што во некои случаи сме законски обврзани да ги одржуваме вашите податоци или затоа што овие податоци се потребни за исполнување на нашите договорни обврски кон вас.

Право на блокирање на вашите лични податоци: во некои случаи предвидени со закон, ќе ги блокираме вашите лични податоци, доколку тоа го побарате. Понатамошната обработка на блокираните податоци се случува само во многу ограничен обем.

Право на повлекување на вашата согласност: во секое време во иднина, можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци. Законитоста на обработката на вашите податоци останува незасегната од ова дејство, сè до моментот кога вашата согласност е повлечена.

Вашето право да се спротивставите на обработката на вашите податоци: во секое време во иднина, може да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци, доколку ги обработуваме вашите податоци врз основа на една од законските основи предвидени во член 6 ( 1д или 1ѓ) од Регулативата (ЕУ) 2016/679. Доколку се спротивставите, ќе престанеме да ги обработуваме вашите податоци, под услов да нема легитимни причини за понатамошна обработка. Процесот на вашите податоци за рекламни цели не е легитимна причина.

Право да поднесете жалба до Македонското тело за заштита на податоци: може да поднесете жалба до Македонското тело за заштита на податоци, особено во случај вашите лични податоци да се обработуваат со прекршување на одредбите од Регулативата (ЕУ) 2016/679

 

Пренос на лични податоци

Domino's не споделува или пренесува лични податоци на трети страни, освен ако тоа не е потребно за легитимни професионални цели и деловни потреби, со цел да се исполнат вашите барања или/и ако тоа е потребно или дозволено со закон. Во секој случај, пристапот до вашите лични податоци е дозволен само на овластени лица од кои се бара да имаат пристап за да можат да ги завршат целите на нивното собирање, користење и обработка, како што е обелоденето во оваа Изјава.

Во некои случаи, Domino's може да ги сподели вашите лични податоци со различни компании или даватели на услуги кои соработуваат со него, за да одговорат на вашите барања, или со физички или правни лица на кои им е доделена имплементацијата на процесот, под услов да ве известиме за однапред и ќе ја добиеме вашата претходна согласност. Луѓето кои имаат пристап до податоците се должни да ја чуваат доверливоста на податоците.

Domino's го задржува правото да ги користи информациите што ги давате преку www.dominos.mk  на таков начин што не е можно да се идентификува или открие лицето на кое се однесуваат, за статистички, промотивни, истражувачки или рекламни цели, со нивно обезбедување и трети лица, на пр. фирми за анализа на пазарот одговорни за завршување на горенаведените цели.

Доминос може да пренесе одредени лични податоци надвор од географските граници на други компании кои соработуваат со него или/и да складираат лични податоци во јурисдикција различна од онаа во која се наоѓате. Со обезбедување на нивните лични податоци преку интернет, посетителите се согласуваат за овој пренос или/и за складирање на нивните лични податоци во странство.

Домино може да ги складира вашите лични податоци во “cloud”. Ова значи дека процесот на вашите лични податоци може да биде спроведен од давател на услуги во име на Domino's, а вашите лични податоци може да се чуваат на различни локации низ светот. Компанијата користи организациски и договорни мерки за заштита на личните податоци и за наметнување слични, но помалку рестриктивни, барања на нашите даватели на услуги, вклучително и барања за ексклузивна обработка на вашите лични податоци, за гореспоменатите цели споменати во оваа Изјава.

 

4.  Безбедност на личните податоци

Domino's применува посебни процедури за техничка и организациска безбедност, со цел да ги заштити личните податоци и информации од губење, злоупотреба, промена или уништување. Нашите партнери кои нè поддржуваат во работењето на оваа веб-локација исто така се усогласени со овие одредби.

Domino's ги прави сите разумни напори да ги одржува личните податоци собрани само за периодот на кој му се потребни овие податоци за целта што се собираат или додека не се побара нивното отстранување (ако тоа се случи порано), освен ако продолжи да ги одржува според одредбите на важечката легислатива.

 

5. Ревизии на Изјавата

Доминос го задржува правото да ја менува или периодично да ја ревидира оваа Изјава, по сопствена дискреција. Доколку се случат промени, Domino's ќе го запише датумот на измена или ревизија во оваа Изјава и ажурираната Изјава ќе важи за вас од тој датум. Ве охрабруваме периодично да ја прегледувате оваа Изјава за да истражите дали има промени во начинот на кој управуваме со вашите лични податоци.

Политика за колачиња

Оваа политика објаснува како Domino's Pizza користи колачиња. Оваа политика објаснува како користиме колачиња кога ја посетувате нашата веб-страница (dominos.mk) и нашите мобилни, таблет и други апликации. Со пристап, прелистување и користење на нашите сајтови, потврдувате дека ја прифаќате оваа политика за колачиња и дека се согласувате со нашата употреба на колачиња на вашиот компјутер или паметен уред како што е наведено во оваа политика за колачиња

Што се колачиња?

Колачињата се мали текстуални датотеки што складираат информации на вашиот прелистувач кога пристапувате до одредени веб-локации. Колачињата ни овозможуваат да го препознаеме вашиот уред кога ја посетувате нашата страница и ни овозможуваат да складираме одредени информации за вашите преференции, на пример вашата локална продавница. Колачињата ви го олеснуваат одржувањето на вашите параметри и ни помагаат да ја приспособиме страницата за да одговара на вашите преференции

Како можам да спречам користење на колачиња?

Доколку изберете, можете да ги оневозможите колачињата од вашиот прелистувач и да ги избришете сите колачиња што моментално се складирани на вашиот компјутер или паметен уред. Можете да дознаете како да го направите ова за вашиот конкретен прелистувач со кликнување на „помош“ во менито на вашиот прелистувач. Сепак, имајте предвид дека доколку изберете да ги оневозможите колачињата од вашиот прелистувач, тоа може да ве спречи целосно да ги искористите предностите на нашата страница и некои од нашите страници може да не работат правилно, што во голема мера ќе влијае на вашата употреба и уживање во нашата страница.

Користење на колачиња од dominos.mk

Ние користиме колачиња на нашата страница. Сепак, ние не собираме или складираме лични податоци преку колачињата што се користат на нашата страница. Ние користиме технологија за колачиња и IP адреси со цел да собираме нелични податоци од посетителите на нашата веб-страница и со цел да им понудиме на регистрираните посетители на нашата веб-страница персонализирано онлајн искуство. Кога некој посетува една наша страница, ние собираме стандардни информации за дневникот на интернет. Ова го правиме за да дознаеме работи како што е бројот на посетители на различните делови на нашата страница. Колачињата не влијаат на перформансите или на хардверот на вашиот уред. Ние користиме колачиња и за кампањи за ремаркетинг.

Колачиња од прва страна

Колачето „прва страна“ се поставува или од самиот Domino или од алатка што го користи доменот на Dominos. На пример, Domino’s користи колачиња од прва страна на Google Analytics на вашиот прелистувач

Колачиња од трета страна

Колачињата од трета страна се колачиња што се напишани на вашиот прелистувач или уред од страна на веб-локација што е различна од веб-локацијата што всушност ја посетувате (т.е. од друга локација освен онаа на Domino, во овој случај). Таквите колачиња се колачиња од DoubleClick за да се направи маркетинг кампањата поефикасна.

Имаме право да обработуваме податоци според гореспоменатата техничка рамка според член 6 од Регулативата на ЕУ 2016/679. Ние ги зачувуваме таквите податоци додека колачето не истече или додека не го избришете.

Ако имате прашања, коментари или поплаки за нашето постапување или заштита на вашите лични податоци или сакате да ги измените вашите лични податоци или да ги искористите сите ваши права како субјект на податоци, ве молиме контактирајте не на [email protected]